pnrr-apel-proiecte-cabinete-planificare-familiala

 Catalog-Item Reuse

PNRR – Ministerul Sănătății a lansat apelul de proiecte pentru I1.5 „Cabinete de planificare familială”
Adaugat la data 21 octombrie 2022

​Ministerul Sănătății a lansat apelul de proiecte pentru „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Investiția are un buget total de 888.301.215 lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 € (fără TVA)

Apelul de proiecte este parte în cadrul Componentei 12 – Sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Aplicanții pot fi orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Pentru detalii privind domeniile de intervenție/cheltuieli eligibile consultați Ghidul Solicitantului.


Ghidul beneficiarului – I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicala

Anexa 1.b. – cerere de finanțare

Anexa 1.a. – cerere de finanțare

Anexa 2 – Echipamente

Anexa 2.1 – Echipamente

Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – GDPR_RO

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila de evaluare verificare

Anexa 8.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Manual inscriere _Proiecte

Anexa 11 – Lista medicilor de familie preselectați GDPR

Anexa 12 – Lista de rezervă a medicilor de familie preselectați GDPR


Instructiune 1

Instructiune 2

Instrucțiune 3

Instructiune 4

Instructiune 5

Anexa 1.b – exemplu

Instrucțiunea 6

Instructiune Nr. 7