pndr-schema-de-ajutor-de-stat-si-schema-de-minimis-aferente-submasurii-4-2

 Catalog-Item Reuse

PNDR: Schema de ajutor de stat și Schema de minimis, aferente submasurii 4.2
Adaugat la data 10 august 2016

In data de 8 august 2016, AFIR a publicat Schema de ajutor de stat GBER (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare 2014 – 2020) „STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE PRIN REALIZAREA DE INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE„ și Schema de minimis „SPRIJIN PENTRU SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA  IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE„, aferente submăsurii 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole. Proiectele vor putea fi depuse on-line în perioada 16 august – 30 decembrie 2016. Prin intermediul acestor scheme de ajutor de stat pot fi finanțate cu maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile investiții care vizează, printre altele, fabricarea înghețatei, a produselor de panificație sau patiserie, a ciocolatei, condimentelor, suplimente alimentare, a berii, a fructelor confiate, dar și a băuturilor alcoolice din fructe. Pragul minim de selecție a proiectelor pentru Schema GBER este de 15 puncte pentru sM 4.2 și de 10 puncte pentru sM 4.2a. Primele praguri de calitate lunare, pentru proiectele care se depun în perioada 16.08 – 31.08.2016 sunt de 45 de puncte pentru sM 4.2 și de 40 de puncte pentru sM 4.2a.

SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER  vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în ghid.

În baza schemei de ajutor de stat GBER 4.2, aprobată  prin Ordinul ministrului agriculturii  și dezvoltării rurale nr. 3433/31.12.2015 se poate acorda întreprinderilor sprijin financiar –pentru investiţii iniţiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în active corporale  şi necorporale, pentru procesarea de produse agricole prevăzute în anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), în vederea obţinerii de produse neagricole  și marketingul acestora, fără  a afecta însă  concurenţa pe piaţa internă  şi comerţul intracomunitar într‐o măsură contrară interesului comun.

 SCOPUL acordării sprijinului de minimis  este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

În baza unei cereri de finanțare aferenta schemei de ajutor de minimis, „Sprijin pentru servicii de consultanță  în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea  și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, denumită  Schemă de minimis, se poate acorda sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii  și implementării proiectelor de investiții derulate prin schema GBER.   Accesarea Schemei de minimis este opțională și este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare (care au contract semnat cu AFIR) ale Schemei GBER. Opțiunea va fi exprimată  la depunerea Cererii de Finanțare pentru sprijin prin schema GBER.

De asemenea, au fost publicate schemele aferente submăsurii 4.2a – Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol:

  • Schema de ajutor de stat GBER „STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE PRIN REALIZAREA DE INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE„;

Schema de minimis „SPRIJIN PENTRU SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE„.

OBIECTIVELE:

- Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse  neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;

- Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;

- Crearea de noi locuri de muncă.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul  schemei GBER  nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:

Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

- 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

- 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat.

Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):

- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

- 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.

Producerea de băuturi alcoolice:

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la TFUE vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

- 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

- 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Ghidurile finale pentru cele doua scheme se pot consulta si pe site-ul AFIR:

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole_schemele_gber_si_de_minimis