pndr-2020-afir-a-publicat-varianta-a-ii-a-a-versiunii-consultative-pentru-ghidurile-solicitantului-care-vizeaza-investitii-pentru-prevenirea-si-limitarea-raspandirii-pestei-porcine-africane

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2020: AFIR a publicat varianta a II-a a versiunii consultative pentru ghidurile solicitantului care vizează investiții pentru prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane
Adaugat la data 14 februarie 2019

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe site-ul https://www.afir.info/ varianta a II-a a versiunii consultative aferente Ghidurilor solicitantului pentru sM 5.1 beneficiari publici și privați, sM 5.2 și sM 7.4 din cadrul PNDR 2020.

Ghidurile solicitantului pentru submăsurile amintite anterior vizează finanțarea investițiilor în acțiuni pentru prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA).

Pentru sectorul public sunt eligibile la finanțare investiţii în înființarea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale , pentru populația rurală, inclusiv pentru petrecerea timpului liber și pentru cultură și infrastructură asociată.

Beneficiari eligibili vor fi Consiliile Județene și instituțiile publice cu atribuții în limitarea extinderii focarelor de PPA.

Acțiunile eligibile pentru sM 5.1 și sM 7.4 sunt:

-Achiziționarea de incineratoare mobile și alte facilități pentru distrugerea animalelor ucise, contaminate sau cu suspiciuni de contaminare;

-Achiziționarea de mijloace specializate de tractare/transport destinate incineratoarelor mobile

- Investiţii în creşterea capacităţii operaţionale pentru reducerea timpilor de diagnostic prin dotarea laboratoarelor şi achiziţia mijloacelor de transport a probelor;

- Achiziționarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate

- Investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție

- Investiții în instalații, echipamente și infrastructură sanitară, garduri de protecție inclusiv repelenți în cadrul fermelor pentru asigurarea biosecurității.

De asemenea, pentru sectorul privat, sunt sprijinite investiții privind refacerea potențialului de producție afectat de PPA.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.2 (beneficiari privați) sunt:

- fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate);

- cooperativele agricole, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării pe site, respectiv 13.02.2019.