pndr-2020-afir-a-lansat-in-consultare-publica-ghidurile-solicitantului-pentru-investitii-care-vizeaza-prevenirea-si-limitarea-raspandirii-pestei-porcine-africane

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2020: AFIR a lansat în CONSULTARE PUBLICĂ ghidurile solicitantului pentru investiții care vizează prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane
Adaugat la data 15 decembrie 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat în consultare publică ghidurile solicitantului pentru sM 5.1 și sM 7.4. din cadrul PNDR 2020 prin care se vor finanța investiții în acțiuni pentru prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA).

Sub-măsura 7.4 vizează investiţii în înființarea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale , pentru populația rurală, inclusiv pentru petrecerea timpului liber și pentru cultură și infrastructură asociată.

Beneficiari eligibili vor fi Consiliile Județene.

Acțiunile eligibile pentru această submăsură sunt:

  • Achiziționarea de incineratoare mobile și alte facilități pentru distrugerea animalelor ucise, contaminate sau cu suspiciuni de contaminare;
  • Achiziționarea de mijloace specializate de tractare/transport destinate incineratoarelor mobile.

Sub-măsura 5.1 sprijină investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub-măsura 5.1 sunt instituţii publice cu atribuţii în prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA).

Pe segmentul public, vor fi finananţa

  • Investiţii în creşterea capacităţii operaţionale pentru reducerea timpilor de diagnostic prin dotarea laboratoarelor şi achiziţia mijloacelor de transport a probelor;
  • Achiziționarea de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor prelevate
  • Investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1- entități private, respectiv fermieri (exceptând persoanele fizice neautorizate) , cooperativele agricole și grupurile de producători

Acțiunile eligibile sunt:

  • Investiții în instalații de dezinfectare și dezinsecție;
  • Investiții în instalații, echipamente și infrastructură sanitară, garduri de protecție inclusiv repelenți în cadrul fermelor pentru asigurarea biosecurității.

Varianta consultativă a Ghidului solicitantului pentru sM 7.4 dar și sM 5.1 beneficiari publici și sM 5.1  beneficiari privați din cadrul PNDR 2020​ 

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv 14.12.2018.