pndr-2020-afir-a-lansat-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-investitii-in-procesarea-marketingul-produselor-din-sectorul-pomicol

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2020: AFIR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
Adaugat la data 7 februarie 2019

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru sM 4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.2a sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.

Potențialii beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării vor putea depune proiecte în cadrul acestei submăsuri cu alocare națională.

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Varianta consultativă a Ghidului solicitantului pentru sM4.2a din cadrul PNDR 2020 aici: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat**;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. *
 • Investiții colective).
 1. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat**

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI*.
 • Investiții colective
 1. Întreprinderi mari:

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar

integrat;

 • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat**

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. *
 • Investiții colective

Tipuri de investiții eligibile la finanțare

 • investiţiile individuale şi/sau colective care conduc la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.
 • investiţii care vor contribui la crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor agroalimentare integrate

În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:

 • modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
 • creşterea numărului de locuri de muncă;
 • scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.

De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării pe site-ul AFIR, respectiv 05.02.2019.