pndr-2014-2020-clarificari-cu-privire-la-amenajarile-pentru-gestionarea-gunoiului-de-grajd

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: clarificări cu privire la amenajările pentru gestionarea gunoiului de grajd
Adaugat la data 8 august 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a simplificat condiţiile de accesare a fondurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru micii fermieri. Astfel, pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt acceptate şi amenajările de tip compost cu pat de paie sau întăritură de pământ, precum şi grămezile de compost cu folii de plastic, acestea încadrându-se ca platforme de gestionare a gunoiului de grajd în sistem individual.

De asemenea, facem precizarea că fermierii care deţin platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd, amenajate după modele tehnice agreate, nu au obligaţia de a încheia un contract cu o platformă comunală pentru gestionarea gunoiului de grajd.

Menţionăm că actele normative specifice (Codul de bune practici agricole privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul MMGA/MAPAM nr.1182/1270/2015 şi Ghidul depozitării gunoiului de grajd în ferme individuale, elaborat de Ministerul Apelor şi Pădurilor) se regăsesc ca anexe la Ghidul solicitantului aferent fiecărei submăsuri, pe pagina de internet a Agenţiei - www.afir.info