pndr-2014-2020-afir-anunta-lansarea-sesiunii-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-submasura-4-2-sprijin-pentru-investitii-in-procesarea-marketingul-produselor-agricole

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: AFIR anunţă lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 – „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”
Adaugat la data 3 august 2018

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 03 august 2018 – 31 ianuarie 2019 a primei sesiuni din acest an de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” aria de aplicabilitate - naţional, inclusiv teritoriul ITI - Delta Dunării din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt de 203.000.000 euro, împărțite astfel:

-81.200.000 euro pentru „Dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole” (DI 3A);

-121.800.000 euro pentru „Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole” (DI 6A).

Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.2 este de 15 puncte.

Pragurile de calitate lunare sunt următoarele:

  • 40 de puncte (03.08 – 31.08.2018)
  • 35 de puncte (01.09 – 30.09.2018)
  • 30 de puncte (01.10 – 31.10.2018)
  • 25 de puncte (01.11 – 30.11.2018)
  • 20 de puncte (01.12 – 31.12.2018)
  • 5 puncte (01.01.2019 – 31.01.2019)

Depunerea cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 03 august 2018, ora 09:00.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.2 este 31 ianuarie 2019, ora 16:00.

În conformitate cu prevederile procedurii operaţionale de avizare pentru conformitatea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF), prin e-mail la adresa: office@itideltadunarii.com.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

  • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și pe suport electronic în format editabil
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original

Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” este disponibil pe site-ul AFIR, la secţiunea INVESTIŢII PNDR sM 4.2 – link acces: https://www.afir.info/