pndr-2014-2020-afir-anunta-lansarea-sesiunii-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-investitii-in-infrastructura-de-irigatii

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: AFIR anunţă lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare pentru investiţii în infrastructura de irigaţii
Adaugat la data 21 ianuarie 2019

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 28 ianuarie – 31 august 2019 a primei sesiuni din 2019 de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructură de irigații.

Apelul de proiecte din cadrul PNDR 2014-2020 se adresează inclusiv potenţialilor beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructură de irigații sunt de 200.000.000 euro.

Sunt finanțate exclusiv proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune.

Beneficiari: Organizații/federații ale utilizatorilor de apă constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

PRAGUL MINIM de selecție a proiectelor aferente sM 4.3I este de 20 de puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

70 de puncte (28 ianuarie – 28 februarie)

60 de puncte (1 martie - 31 martie)

50 de puncte (1 aprilie – 30 aprilie)

40 de puncte (1 mai – 31 mai)

30 de puncte (1 iunie – 30 iunie)

25 de puncte (1 iulie – 31 iulie)

20 de puncte (1 august – 31 august).

Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3.I – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – IRIGAȚII,  inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării, precum și Anexele aferente ​

În conformitate cu prevederile PROCEDURII OPERAŢIONALE DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATEA CU STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

-Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale

-Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil

-Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original