pndr-2014-2020-afir-a-publicat-versiunea-finala-a-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-6-1-sprijin-pentru-instalarea-tinerilor-fermieri

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: AFIR a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru  SUBMĂSURA 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Adaugat la data 23 iulie 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru instalarea tinerilor fermieri (submăsura 6.1) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Finanțarea aferentă sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” este 100% nerambursabilă și este în valoare de maxim 50.000 euro. Se acordă sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Sesiunea de primire a proiectelor se deschide după cel puțin şapte (7) zile de la data publicării versiunii finale a Ghidului solicitantului pe pagina de internet a AFIR.

Ghidul solicitantului pentru Submăsura 6.1​ – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

În conformitate cu prevederile procedurii operaţionale de avizare pentru conformitatea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării(SIDD DD):
Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com.
Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.
Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

  • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original