pndr-2014-2020-afir-a-publicat-versiunea-finala-a-ghidului-solicitantului-pentru-submasura-4-2-sprijin-pentru-investitii-in-prelucrarea-comercializarea-si-sau-dezvoltarea-de-produse-agricole

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: AFIR a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole
Adaugat la data 25 iulie 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea finală ale Ghidului solicitantului pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole (submăsura 4.2) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Finanțarea nerambursabilă aferentă sM 4.2  „Sprijin pentru investiții în relucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole” nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Sesiunea de primire a proiectelor se deschide după cel puțin şapte (7) zile de la data publicării versiunii finale ale Ghidului solicitantului pe pagina de internet a AFIR.

Ghidul solicitantului pentru Submăsura 4.2​  

În conformitate cu prevederile procedurii operaţionale de avizare pentru conformitatea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării(SIDD DD):
Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF), prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.
Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

  • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original