pndr-2014-2020-a-fost-publicat-ghidul-final-pentru-finantarea-investitiilor-in-crearea-si-modernizarea-infrastructurii-de-baza

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: a fost publicat ghidul final pentru finanțarea investițiilor în crearea și modernizarea infrastructurii de bază
Adaugat la data 11 ianuarie 2019

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat ghidul final de finanțare pentru submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Ghidul de finanțare se adresează proiectelor depuse în teritoriul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, prin instrumentul Investiție Teritorială Integrată aprobată prin HG nr. 602/2016.

 SUBMĂSURA 7.2 – INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ LA SCARĂ MICĂ

VALOARE ALOCATĂ ITI: 16.777.774 Euro

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM 7.2 poate fi consultat accesând link-ul: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_zona_iti_delta_dunarii_sm_7_2_zona_iti

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:

  • creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
    · crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția   mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2 - zona ITI - Delta Dunării -

  • Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
  • Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARI:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

  • 100%din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

ATENȚIE! Pentru componentele apă/apă uzată și modernizare drumuri locale pot depune proiecte numai UAT-urile care nu au proiecte deja contractate prin această submăsură în cadrul PNDR 2014-2020.

Sesiunea de primire a proiectelor se deschide după cel puțin şapte (7) zile de la data publicării versiunii finale a Ghidului solicitantului pe pagina de internet a AFIR.

În conformitate cu prevederile PROCEDURII OPERAŢIONALE DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATEA CU STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

-Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale

-Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil

-Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original