pndr-2014-2020-a-fost-publicat-ghidul-final-pentru-finantarea-investitiilor-asociate-cu-protejarea-patrimoniului-cultural

 Catalog-Item Reuse

PNDR 2014-2020: a fost publicat ghidul final pentru finanțarea investițiilor asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Adaugat la data 11 ianuarie 2019

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat ghidul final de finanțare pentru submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Ghidul de finanțare se adresează proiectelor depuse în teritoriul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, prin instrumentul Investiție Teritorială Integrată aprobată prin HG nr. 602/2016.

SUBMĂSURA 7.6 – INVESTIȚII ASOCIATE CU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

VALOARE ALOCATĂ ITI: 4.990.902 Euro

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM 7.6 ​

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6 - zona ITI - Delta Dunării:

  • Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

  • Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

  • Dezvoltare locală sustenabilă

BENEFICIARI:

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

  • Unități de cult conform legislației în vigoare;

  • Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

  • Comunele conform legislației în vigoare;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de venit cu condiția ca valoarea eligibilă a unui proiect să nu depășeasă 500.000 euro

Sesiunea de primire a proiectelor se deschide după cel puțin şapte (7) zile de la data publicării versiunii finale a Ghidului solicitantului pe pagina de internet a AFIR.

În conformitate cu prevederile PROCEDURII OPERAŢIONALE DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATEA CU STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

-Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale

-Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil

-Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original