plan-national-rezilienta

 Catalog-Item Reuse

Sprjin financiar pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local
Adaugat la data 15 septembrie 2020

OUG  Nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

În document se menţionează că Ministerul Fondurilor Europene alocă fondurile necesare pregătirii proiectelor pe bază de contracte de finanţare, încheiate cu beneficiarii finali de fonduri pentru pregătirea proiectelor, în funcţie de valoarea estimată a proiectelor de investiţii, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora.

Sprijinul financiar se utilizează pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local din următoarele domenii:

  • Infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri;
  • infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale;
  • înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare necesare învăţământului profesional şi tehnic;
  •  reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei;
  •  infrastructura din domeniul sănătăţii publice;
  • infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic;
  • infrastructură de apa-canalizare;
  • infrastructură edilitară: apa-canalizare;
  • modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor;
  • mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană;
  • sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane.  

OUG 155-2020​​​