pentru-beneficiarii-privati-afir-a-lansat-ghidul-solicitantului-care-vizeaza-finantarea-investitiilor-de-modernizare-a-fermelor-de-suine-din-punct-de-vedere-al-biosecuritatii

 Catalog-Item Reuse

PENTRU BENEFICIARII PRIVAŢI: AFIR a lansat Ghidul Solicitantului care vizează finanțarea investițiilor de modernizare a fermelor de suine din punct de vedere al biosecurității
Adaugat la data 25 martie 2019

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 5.1 (beneficiari privaţi) destinată prevenirii și limitării răspândirii pestei porcine africane (PPA) prin finanțarea investițiilor de modernizare a fermelor de suine din punct de vedere al biosecurității.

Apelul de proiecte se adresează inclusiv beneficiarilor din teritoriul ITI Delta Dunării.

 Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1 sunt:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:

-  80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;

- 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri.

și nu va depăși:

250.000 euro/ proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară  (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare, etc.) în cadrul fermelor.

Pragurile de calitate lunare pentru sesiunea 2019

- 90 de puncte pentru perioada 01.04.2019 – 30.04.2019

- 80 de puncte pentru perioada 01.05.2019 – 31.05.2019

- 40 puncte pentru perioada 01.06.2019 – 30.06.2019

Pentru Ghidul solicitantului și Anexele aferente​