pcidif-gs-finantare-proiecte-CDI

 Catalog-Item Reuse

PCIDIF: ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.3 - Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, în consultare publică
Adaugat la data 4 august 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a lansat în consultare publică ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.3 Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene, Prioritatea 1 Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare, începând cu data de 03.08.2023 până la data de 25.08.2023, ora 17.00.

Eventualele observații/propuneri de modificare/completare, referitoare la acest ghid, vor fi transmise prin utilizarea formularului online, disponibil la: https://www.mcid.gov.ro/interes-public/consultare-publica-ghidul-solicitantului-finantarea-proiectelor-care-vizeaza-sinergii-cu-actiunile-orizont-europa-si-alte-programe-europene/

Vor fi luate în considerare doar observațiile/propunerile de modificare/completare transmise în formatul pus la dispoziție și în termenul menționat mai sus.

 

Ghid Solicitant Acțiunea 1.3.1. PoCIDIF_03.08.2023