oug-granturi-investitii-imm

 Catalog-Item Reuse

Ordonanța care va reglementa acordarea granturilor pentru investiții a fost adoptată de Guvern. Cum vor fi selectați beneficiarii de granturi
Adaugat la data 24 iunie 2022

​Ordonanța de urgență care va reglementa contractarea de granturi pentru investiții de către microîntreprinderi și IMM-uri a fost adoptată de Guvern. Concret, vor fi acordate granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și pentru investiții destinate retehnologizării. Finanțarea acestora este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din Programul Operațional Competitivitate.

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 iunie 2022

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 20 iunie 2022


​-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă

​​sursa: sgg.gov.ro

Cum vor fi selectați beneficiarii de granturi:

Criteriile pentru selectarea microîntreprinderilor și IMM-urilor care vor beneficia de granturi, stabile prin actul normativ, sunt:

a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;

d) Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale, conform prevederilor OUG. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națională a României;

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

În cazul proiectelor care obțin punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, calculată cu 3 zecimale. Proiectele care nu vor obține min. 60 puncte nu vor fi eligibile pentru obținerea de finanțări.

Ghidul pentru Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență"

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile:


a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.
 

Perioada de consultare publică este 22.06.2022-04.07.2022. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AM POC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

 

Ghid „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență