ordin-mipe-competitivitate-imm-2

 Catalog-Item Reuse

Ordinul MIPE nr. 729/16.05.2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru”
Adaugat la data 18 mai 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Ordinul MIPE nr. 729/16.05.2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru”, aferent Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.2 – Sprijin pentru capital de lucru, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 672/09.05.2022.

Ordinul MIPE nr. 729/16.05.2022