ordin-mipe-competitivitate-imm-1

 Catalog-Item Reuse

Ordinul MIPE nr. 738/17.05.2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru”
Adaugat la data 18 mai 2022

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Ordinul MIPE nr. 738/17.05.2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru", aferent Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.2 – Sprijin pentru capital de lucru, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 672/09.05.2022.​

Ordinul MIPE nr. 738/17.05.2022