oipsi-evaluare-proiecte-tablete-scolare

 Catalog-Item Reuse

OIPSI: evaluarea proiectelor aferente acțiunii 2.3.3. apel 2 – Tablete școlare
Adaugat la data 15 septembrie 2022

Evaluarea proiectelor înregistrate în cadrul apelului 2 aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE a fost finalizată.

Pentru proiectele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate din ghidul solicitantului, selecția pentru finanțare s-a efectuat în ordinea înregistrării acestora în aplicația MySMIS, conform prevederilor OUG nr. 144 din 24 august 2020, ART. (2), paragraf (2):

„Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente/dispozitive electronice pentru activitățile didactice ale elevilor care urmează a se desfășura în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum și cu respectarea pragului minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat în condițiile legii”

​Fondurile pentru regiuni urbane au fost epuizate pentru proiectele depuse după online 280, iar pentru regiuni rurale fondurile au fost epuizate pentru proiectele depuse după online 502.

OIPSI a transmis către AM POC și către Ministerul Educației lista proiectelor care au rămas în afara bugetului, cu solicitarea de indentificare a surselor de finanțare pentru acestea. Aprobarea finanțării proiectelor depinde de decizia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau Ministerul Educației de a mai aloca fonduri suplimentare pentru acest apel.

În momentul în care se va lua o astfel de decizie, pentru proiectele evaluate si aprobate (cu status REZERVĂ în aplicația MySMIS), se va demara etapa de contractare și se va transmite o notificare în sistemul MySMIS.

Sursa: https://oipsi.gov.ro/ 

Lista-rezerva-Actiunea-233-apel-2-Tablete