nota-privind-elaborarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-ce-vor-fi-implementate-pe-teritoriul-acoperit-de-sidddd

 Catalog-Item Reuse

Notă privind elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală ce vor fi implementate pe teritoriul acoperit de SIDDDD
Adaugat la data 13 aprilie 2016

În urma solicitării de clarificare a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării privind elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală ce vor fi implementate pe teritoriul acoperit de SIDDDD, AM PNDR a publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la adresa http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/nota-elaborare-SDL-implementat-in-Delta-Dunarii.pdf  o notă de care va trebui să țină cont parteneriatele public-privat ce au în componență cel puțin un UAT din teritoriul acoperit de SIDDDD.

Precizăm că aplicabilitatea acestei note este obligatorie pentru obținerea Avizului de Conformitate emis de ADI ITI DD.