noi-modificari-privind-ghidul-solicitantului-aferent-apelului-de-proiecte-dedicat-teritoriului-iti-pentru-prioritatea-de-investitii-3-1-operatiunea-c-iluminat-public

 Catalog-Item Reuse

Noi modificări privind Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte dedicat teritoriului ITI pentru Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public
Adaugat la data 20 iulie 2018

În data de 20.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, principalele modificări vizează:

  • includerea parteneriatului constituit între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, precum şi orice alte autorităţi/instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului
  • eliminarea obligativității prezentării avizului Consiliului Concurenței
  • prezentarea documentelor de proprietate în funcție de activitățle propuse a se realiza prin proiect
  • obligativitatea prezentării documentului de împuternicire în situația semnării cererii de finanțare și a anexelor acestora de către o altă persoană decât reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat
  • obligativitatea prezentării documentului prin care solicitantul își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal​