noi-conditii-contractuale-pentru-lucrari-de-infrastructura

 Catalog-Item Reuse

Noi condiții contractuale pentru lucrări de infrastructură
Adaugat la data 18 decembrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a elaborat două modele contractuale standardizate pentru contractele de lucrări (execuție, respectiv proiectare și execuție) aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Aprobate recent prin Hotărâre de Guvern, modelele contractuale vor fi folosite în mod obligatoriu pentru contractele de lucrări finanțate din fonduri publice (nerambursabile și/sau rambursabile) cu o valoare totală estimată de minim 23.227.215 lei (pragul pentru publicarea unui anunț de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
Actul normativ stabilește bazele pentru încheierea unor contracte de lucrări de bună calitate, având clauze complete și echilibrate, utilizate pe scară largă în implementarea proiectelor internaționale. Aceasta conduce pe de o parte la creșterea calității în procesul de achiziție (asigurarea unei competiții efective în faza de licitație, condiții de contract predictibile, participarea la procedură a ofertanților serioși, etc.), pe de altă parte la implementarea în condiții optime a contractelor de lucrări (formele de contract deficiente, neclare sau incomplete generează probleme în derularea contractelor, blocaje și întârzieri). Mai mult, aceste modele de contract prevăd o modalitate internalizată de soluționare a conflictelor, care nu periclitează implementarea proiectului pentru că soluționarea se face în timpul derulării contractului.
Reprezentanți ai beneficiarilor, constructorilor, consultanților și asociațiilor profesionale au cerut în mod repetat MDRAPFE, în calitate de Autoritate de management pentru implementarea de proiecte de infrastructură (AM POIM, AM POR) să extindă folosirea condițiilor contractuale standard, așa cum se practică și în alte țări.
Alte avantaje ale utilizării unor forme standardizate de contract, cunoscute și acceptate atât de antreprenori, cât și de beneficiari, sunt scăderea semnificativă a costurilor asociate pregătirii, negocierii și gestionării contractelor, precum și scăderea riscurilor ulterioare în implementare.