mti-ghid-finantare-transport-naval-cp

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: ghidul de finanțare pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal, forma consultativă
Adaugat la data 26 iunie 2023

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027, a publicat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal.

Prezentul ghid acoperă trei tipuri de apeluri de proiecte:

Apel de proiecte necompetitive cu depunere continuă pentru investițiile din instrastructura navală (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare), respectiv proiecte noi de investiții și proiecte de sprijin pentru pregătirea documentațiilor tehnico- economice aferente proiectelor de investiții eligibile în cadrul prezentei priorități, care nu intră sub incidența ajutorului de stat – beneficiari publici și privați.

Apel de proiecte necompetitive cu depunere continuă pentru investițiile din instrastructura navală (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare), respectiv proiecte de investiții fazate din perioada de finanțare 2014-2020 - beneficiari publici și privați.

Apelul de proiecte competitive cu termen-limită de depunere pentru investițiile din sectorul transportului multimodal, în limita bugetului alocat, respectiv proiecte noi de investiții – beneficiari publici și privați.

Solicitanții eligibili în cadrul apelurilor de proiecte vizate de prezentul Ghid în cadrul P7, OS 3.1 sunt:

  • Administratorii porturilor maritime si fluviale;
  • Administratorii de căi navigabile;
  • Operatori Portuari Privați / Operatori de transport naval /Operatori de terminale logistice;
  • MTI;
  • Unități Administrativ Teritoriale;
  • Parteneriate între beneficiari;

Perioada de consultare publică pentru prezentul ghid este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul MTI, din 23.06.2023 până în 17.07.2023 (ora 12:00).

Observațiile și propunerile justificate pot fi trimise la adresa de e-mail: dapep@fonduri.mt.ro. 

 

Pentru detalii ⬇

Ghidul solicitantului_P7_transport naval si multimodal_22.06.2023 + Anexe

Comunicat MTI