modificarea-formei-de-contract-din-cadrul-ghidului-general-al-solicitantului-pentru-por-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

Modificarea formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020
Adaugat la data 20 martie 2018

În data de 19.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Astfel, modificarea prevede includerea unui format de buget al proiectului, modelul de grafic pentru cererile de prefinanțare/rambursare/plăți precum și modificarea și completarea unor condiții legate de ajustarea procentelor din MYSMIS și procentelor medii specificate la art. 3 în contractul de finanțare. În plus, au fost actualizate anexele privind informarea și publicitatea, monitorizarea și respectiv formatele modelelor de raportate în cadrul contractelor de finanțare.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro, cu indicarea în clar a datei respective.

Pentru toate apelurile lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru contractele de finanțare încheiate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acolo unde este cazul, în termen de maxim 30 zile lucrătoare, se realizează demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale în vederea corelării cu noua formă de contract.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Ordinul de modificare și completare a formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 poate fi consultat accesând link-ul: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html