modificare-completare-ghid-dezvoltare-infrastructura-management-deseuri

 Catalog-Item Reuse

Ordin nr. 2162/2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor
Adaugat la data 1 septembrie 2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene modifică și completează Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Modificarea constă în utilizarea metodei ratei forfetare prevăzută la art. 61 alin (3) lit. a) din Regulamentul UE nr. 1303/2013 doar pentru proiectele de extindere și consolidare a sistemului de colectare separată.

 

Ghidul solicitantului și documentele anexe