modificare-GS-POR-ITI-reducerea emisiilor de carbon

 Catalog-Item Reuse

Modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat
Adaugat la data 1 octombrie 2020

În data de 30.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări se referă la:

- Eliminarea cerinţei de prezentare a datelor referitoare la persoanele desemnate de partener în echipa de implementare a proiectului, din cadrul Modelului_C – Acord de parteneriat;

- Menţionarea posibilităţii ca echipa de implementare a proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprindă şi alţi membri în afară de cei solicitaţi în mod obligatoriu prin ghidul specific;

- Prelungirea termenului pentru prezentarea Autorizaţiei de construire în cazul achiziționării prin proiect a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;

- Forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat" este publicată pe: www.inforegio.ro şi www.itideltadunarii.com secţiunea Finanţare/POR/Axe prioritare.

Se finanţează doar achiziţia de mijloace de transport public, respectiv troleibuze şi autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete"  sau „e-ticketing") și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanţează achiziția și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziționate prin proiect.

Ghid O.S. 3.2 - in parteneriat cu MLPDA 30.09.2020