mipe-set-instructiuni-pnrr

 Catalog-Item Reuse

MIPE: set de instrucțiuni care vizează Planul Național de Redresare și Reziliență
Adaugat la data 26 ianuarie 2024

​Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat un set de instrucțiuni care vizează Planul Național de Redresare și Reziliență:

Instrucțiunea nr. 2 privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR

Instrucțiunea nr. 3 privind cuantumul sumelor ce vor fi solicitate a fi transferate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții

Instrucțiunea nr. 4 privind elaborarea, avizarea și transmiterea Notei Sinteză (Cover Note)

  Ghid proceduri coordonatori aferent instrucțiunii nr. 4

Instrucțiunea nr. 5 privind aplicabilitatea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală

Instrucțiunea nr. 6 referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex-ante a beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR pentru procedurile de achiziție publică

 Raport de verificare ex-post aferent instrucțiunii nr. 6

Instrucțiunea nr. 7 privind lista de verificare a neregulilor grave și a dublei finanțări din cadrul PNRR

 Anexă nereguli grave aferente instrucțiunii nr. 7

Instrucțiunea nr. 8 privind utilizarea economiilor din buget în vederea atingerii țintelor din PNRR

Instrucțiunea nr. 9 privind verificările efectuate în vederea evitării conflictului de interese

Instrucțiunea nr. 10 privind modul de utilizare a instrumentului de autoevaluare a riscului de fraudă

 Model utilizare instrument risc aferent instrucțiunii nr. 10

 Registru probleme Evaluare Risc brut, Controale existente, Plan acțiune aferent instrucțiunii nr. 10

 Instrumentul de risc aferent instrucțiunii nr. 10

Instrucțiunea nr. 11 privind punerea în aplicare a legislației UE și naționale privind protecția avertizorilor în interes public

 Formular raportare aferent instrucțiunii nr. 11