mipe-program-educatie-ocupare-calendar-lansari-apeluri

 Catalog-Item Reuse

MIPE: prin Programul Educație și Ocupare vor fi lansate 18 apeluri, din care 11 în domeniul educație și 7 în domeniul capital uman
Adaugat la data 13 martie 2023

Din al doilea trimestru al acestui an vor putea fi accesate finanțările destinate domeniilor educației și accesului pe piața muncii, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.

Cele 18 apeluri programate a fi lansate în cursul acestui an au un buget total de 1,15 miliarde de euro și vor finanța intervenții care vizează activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, servicii integrate pentru ocupare, corelarea studiilor terțiare cu cerințele de pe piața muncii, dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, stagii pentru studenți, orientare în carieră și formare profesională pentru persoanele cu nivel redus de educație, stagii de practică pentru elevii din învățământul profesional și tehnic.

Programul Educație și Ocupare va finanța zece priorități de investiții:

  • Modernizarea instituțiilor pieței muncii;

  • Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;

  • Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;

  • Antreprenoriat și economie socială;

  • Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară;

  • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație;

  • Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic;

  • Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic;

  • Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității;

  • Asistență Tehnică.

Comunicat de presă MIPE aici https://bit.ly/3JJgVD5

Mai multe detalii despre PEO găsiți aici: https://bit.ly/4071CL1

​Calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici: https://bit.ly/3Z9sqtG