mipe-apeluri-proiecte-program-dezvoltare-durabila

 Catalog-Item Reuse

MIPE: toate apelurile pentru proiectele Programului Dezvoltare Durabilă, lansate până la sfârșitul lui 2023
Adaugat la data 2 martie 2023

​Conform calendarului stabilit pentru lansarea apelurilor prin programele aferente Politicii de Coeziune în 2023, în a doua jumătate a acestui an vor fi lansate toate apelurile pentru proiecte de investiții în domenii precum apă și apă uzată, eficiență energetică, gestionarea deșeurilor sau infrastructura de gaze finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

În total, până la finele acestui an vor fi deschise în cadrul acestui program 16 apeluri de proiecte în valoare de 5,25 miliarde de euro.

Programul Dezvoltare Durabilă va finanța din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondului de Coeziune (FC) patru priorități de investiții:

 • Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, cu o alocare totală de 3,41 miliarde de euro;

 • Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, cu o alocare totală de 200 milioane euro;

 • Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor, cu o alocare totală de 517 milioane euro;

 • Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu o alocare totală de 1,1 miliarde de euro.

Vor putea depune cereri de finanțare:

 

 • Instituții și autorități publice centrale;

 • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) prin Operatorii Regionali finanțați prin POS M şi POIM;

 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC);

 • Asociații profesionale în domeniul apei;

 • ADI prin Consiliile Județene/Primăria Municipiului Bucureşti/primăriile de sector;

 • Administratori ai ariilor naturale protejate pentru ariile care au structuri de administrare proprii;

 • Administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie ecosistem degradat aflat în proprietate publică;

 • Structurile cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea funcţiilor de sprijin;

 • IMM-uri, întreprinderi mari, societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite conform Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare);

 • UAT și concesionari serviciu public de termoficare urbană Motru;

 • Unități administrativ teritoriale (UAT-uri);

 • Operatori distribuție energie electrică/Operator transport energie electrică;

 • Operatori rețele distribuție gaze/Operator de transport gaze.

 

Mai multe detalii găsiți aici: https://bit.ly/3YikDIS