mipe-apel-proiecte-autoritati-publice-locale-investitii-echipamente-utilaje-independenta-energetica

 Catalog-Item Reuse

MIPE: apel de proiecte dedicat autorităților publice locale, pentru investiții în echipamente și utilaje care să vizeze obținerea independenței energetice
Adaugat la data 10 noiembrie 2022

​Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a deschis apelul de proiecte dedicat autorităților administrației publice locale – Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale.

Apelul se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată consumului propriu. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

​Se vor finanța următoarele tipuri de proiecte:

  • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau termică în cogenerare din surse de energie regenerabilă cu excepția biomasei pentru consum propriu;

  • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică sau  termică din surse de energie regenerabilă, cu excepția biomasei, pentru consum propriu.

În cazul proiectelor propuse, categoriile de investiții sunt:

  1. investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare.

  2. investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Pentru proiectele vizând realizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile de energie cu excepția biomasei pentru consum propriu grantul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi va fi de minim 500.000 euro și nu poate depăşi 5.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare/ proiect de investiţii.

Apelul este deschis din 8 noiembrie ora 10.00, până la 05 decembrie ora 17.00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică IMM Recover, cu toate anexele solicitate prin ghid solicitantului. Mai multe detalii aici – https://bit.ly/3Ut76Nm.

 

Pentru detalii ➡ comunicat de presă_MIPE

Ghid productie energie din surse regenerabile _APL

Ordinul MIPE 2961/09.11.2022