ministerul-mediului-sprijin-de-minimis-apel-necompetitiv-proiecte

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
Adaugat la data 21 martie 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere” pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență.

- Data și oră începere depunere de proiecte: 23.03.2023, ora 12:00

- Data și oră închidere depunere de proiecte: 29.02.2024, ora 23:59

Sesiunea va fi de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul ,,primul venit, primul servit", în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 29 februarie 2024.

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR).

În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse alături de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva intră și unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) cât și alte persoane juridice de drept public.

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat.

Comunicat MMAP ➡ https://bit.ly/3lyrjFx


Link depunere proiecte: https://proiecte.pnrr.gov.ro/

Link detalii: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

 Adresa de mail suport: (pentru întrebări tehnice legate de apel): dgpnrr@mmediu.ro

 


GHID_PNRR2023_C2_S_I.2.B_schemă de ajutor de minimis_APROBAT

ANEXE_PNRR2023_C2_S_I.2.B_schemă de ajutor de minimis_APROBAT

Manual_Utilizare platforma_proiecte.pnrr.gov.ro

Depunere