ministerul-mediului-ghid-finantare-program-sisteme-de-alimentare-cu-apa-canalizare-epurare

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Ghidul  de finanțare pentru Programul sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, transmis spre publicare la Monitorul Oficial
Adaugat la data 4 martie 2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis spre publicare, la Monitorul Oficial, Ghidul  de finanțare pentru Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate.

Acesta are un buget de 1,5 miliarde de lei  și finanțează proiectele ce vizează protecţia resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Sesiunea de finanțare va începe la 30 de zile de la publicare.

Solicitanții eligibili în cadrul programului sunt:

- unitățile administrativ-teritoriale la nivel de comună, oraș, municipiu, județ;
- subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București;
- asocierile fără personalitate juridică, încheiate între solicitanții din cadrul aceleiași regiuni. 

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Astfel, se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale din care face parte solicitantul:

  • 12 milioane de lei cu TVA, pentru UAT cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori;
  • 20 de milioane de lei cu TVA, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.001– 10.000 de locuitori;
  • 30 de milioane de lei cu TVA, pentru UAT cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori.

Înscrierea în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM.

 

Pentru detalii ⬇️

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis spre publicare, la Monitorul Oficial, Ghidul  de finanțare pentru Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – comunicat de presă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor