ministerul-fondurilor-europene-autoritatea-de-management-pentru-programul-operational-capital-uman-pocu-stiri

 Catalog-Item Reuse

Grupaj de informații - Ministerul Fondurilor Europene (MFE),  prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
Adaugat la data 13 iulie 2016

 Grupaj de informații - Ministerul Fondurilor Europene (MFE),  prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman:

Azi, 13 iulie 2016


POCU: Grup de lucru pentru definirea produselor financiare ce urmează a fi finanțate prin intermediul programului

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat vineri, 08 iulie 2016, un prim forum dedicat instrumentelor financiare care vor contribui la implementarea cu succes a programelor operaționale 2014-2020.
Instrumentele financiare (IF) sub formă de investiții de capital sau cvasicapital, garanții, împrumuturi, inclusiv credite cu partajarea riscurilor reprezintă una dintre modalitățile prin care pot fi finanțate proiecte din fonduri europene acordate. Având în vedere caracterul extins al utilizării instrumentelor financiare în perioada 2014-2020 atât la nivelul Comisiei Europene cât și național și dificultățile pe care implementarea cu succes a acestora le presupune, primul forum din această serie a vizat tocmai această tematică.
Forumul destinat IF a marcat lansarea unui dialog structurat între instituțiile publice din România implicate în derularea programelor operaționale, mediul bancar și alți parteneri relevanți pentru dezvoltarea de produse financiare necesare și accesibile beneficiarilor finali. Alături de Ministerul Fondurilor Europene, reprezentat la cel mai înalt nivel, la forum au participat delegați ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și ai Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare. Lor li s-au alăturat reprezentanți ai unui număr important de instituții financiare bancare și nebancare cu experiență în implementarea instrumentelor financiare, precum și participanți din partea BERD și FEI.
Participanții au agreat înfiinţarea unui grup de lucru pentru definirea produselor financiare ce urmează a fi finațate prin Programul Operaţional Capital Uman, în vederea includerii acestora într-un document de tip Carta albă.
Fondurile destinate IF în cadrul PO Regional, PO Competitivitate, PO Capital Uman, PO IMM și PNDR vor ajunge, prin intermediarii financiari (bănci și alte instituții financiare), la IMM-uri competitive și inovative, start-up-uri (cu vechime de până într-un an), întreprinderi sociale, fermieri, procesatori de produse agricole și IMM-uri non-agricole din mediul rural. Instrumentele financiare vizate sunt:

 • Investiții de capital de tip equity în start-up-uri și IMM-uri inovative aflate în stadiul inițial de dezvoltare;

 • Credite cu partajarea riscului pentru IMM-uri inovative;

 • Credite cu partajarea riscului pentru IMM-uri;

 • Investiții de capital de risc pentru IMM-uri;

 • Portofoliu de microcredite cu partajarea riscului (până la 50 mii Euro) pentru IMM-uri / antreprenoriat și Garanții pentru microfinanțare;

 • Portofoliu de credite cu partajarea riscului pentru întreprinderile sociale și Garanții pentru întreprinderi sociale.


POCU- România Start-up Plus: 105 milioane de euro pentru antreprenoriat și crearea de locuri de muncă

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat, spre consultare publică, Ghidul Programului „România Start-Up Plus”, în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.
MFE a făcut precizări privind mecanismul de finanțare: în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare, în valoare de maximum 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe.
Conform comunicatului oficial, MFE a gândit un sistem de stimulare a start-up-urilor care realizează performanță în vânzări. „Acest mecanism de finanțare, în tranșe, reprezintă un pas către o finanțare mai inteligentă, adaptată realității economice. Sprijinul nu mai este doar un indicator numeric cantitativ, el devine un instrument de impulsionare a antreprenorilor care înregistrează rezultate în faza incipientă a afacerilor lor”, a declarat Dan Barna, Secretar de Stat MFE.
Prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat din Programul „România Start-Up Plus”, Ministerul Fondurilor Europene are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Peste 2.000 de locuri de muncă nou create

 • Peste 1.500 noi întreprinderi mici și mijlocii finanțate

 • Peste 10.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale

Schema pentru start-up-uri poate fi derulată de Autoritățile Publice Locale, Camerele de Comerț, Furnizorii de servicii de Formare Profesională Continuă (FPC), universitățile și ONG-uri, care pot aplica pentru a fi administratori de schemă.
Accesul la finanțare al întreprinderilor din România este printre cele mai reduse din UE. Numai 2% din întreprinderile din România - față de 8%, media europeană - au accesat granturi sau credite subvenționate în 2015, conform sondajului SAFE al Comisiei Europene.
Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „România Start-Up Plus” (RSUP) sunt așteptate până la data 25 iulie 2016, pe adresa: rsup@fonduri-ue.ro. Proiectele pot fi depuse începând cu 15 august 2016. 

Caledar - Romania Start-Up Plus​


POCU: Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri privind Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a publicat lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri primite prin serviciul helpdesk cu privire la apelurile POCU pentru Obiectivele Specifice 4.1 şi 4.2.


07 iulie 2016


POCU: Ghidul „Școală pentru toți” – AP 6, publicat spre consultare!

MFE a lansat astăzi, spre consultare publică, un ghid pentru „Școală pentru toți”, un program de educație cu o alocare de 193,2 milioane de euro din POCU.

„Școală pentru toți” susține pachetul de măsuri anti-sărăcie lansat de Guvernul României în luna februarie 2016 și are ca beneficiari finali copiii din școli defavorizate, cu risc de abandon școlar; tinerii și adulții care au renunțat la școală și vor s-o reia; cadrele didactice și specialiștii care au nevoie de sprijin pentru a-și adapta activitatea școlii la nevoile copiilor.
Aplicanții eligibili pentru programul „Școală pentru toți” sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice, instituțiile de cult și alte entități interesate să trimită copiii la școală. Elementul central al fiecărui proiect va fi, astfel, școala, fiind pentru prima oară când MFE pune la dispoziție fonduri pentru rezolvarea problemei abandonului școlar într-o manieră atât de complexă.
Obiectivele la care MFE se uită prin finanțarea proiectelor ce urmează să fie depuse în perioada următoare sunt următoarele:

 • Creșterea participării la învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii

 • Sprijinirea a +30.000 de copii să meargă la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar

 • Readucerea la școală – prin programul „A doua șansă” – a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu

 • Sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar

Cristian Ghinea, Ministru al Fondurilor Europene din data de 27 aprilie 2016, a declarat: „Abordarea cu care venim în cheltuirea fondurilor europene pe acest program, dedicat capitalului uman, este complet nouă față de exercițiul financiar anterior, fiind bazată pe realitate. Iar realitatea este că, în România, rata de părăsire timpurie a școlii este aproape dublă față de media din UE, iar tendința de creștere a atins o cotă alarmantă. Este nevoie de intervenție rapidă. Începem o epocă în care vom da bani europeni pentru impact real în viața oamenilor – nu pentru chitanțe și hârtii”.
Diferența ratei de părăsire timpurie a școlii dintre România și UE a crescut de la 5,4% în 2010 la 8,1% în 2015.
Reducerea abandonului școlar este o prioritate pentru România, care, ca membră UE, a aderat la principalele obiective trasate de Europa 2020, strategia de creștere economică a Uniunii. Unul dintre obiective prevede o rată a abandonului școlar, la nivel european, de sub 10%.
În România, rata abandonului școlar se situează la 19,1%, potrivit Eurostat, și trebuie redusă până la 11,3% până în 2020. Etapa de consultare publică a ghidului lansat astăzi se încheie pe 21 iulie 2016, iar apelul la proiecte este programat pentru 1 august.
Calendarul acestei linii de finanțare, precum și alte informații despre aceasta pot fi consultate aici.
Pentru a descărca Ghidul și anexele, click aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene