ministerul-energiei-lansare-apel-proiecte-autoritati-publice-locale-investitii-capacitati-producere-energie-electrica

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Energiei a lansat un apel nou de proiecte pentru autoritățile publice locale, din fondul pentru modernizare, pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice
Adaugat la data 2 noiembrie 2023

Ministerul Energiei a anunțat lansarea unui nou apel de proiecte finanțat prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 500.000.000 euro, iar valoarea grantului care poate fi acordat este de maximum 10 milioane euro pe beneficiar.

Activități finanțabile:

a)Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei   electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

b)Construcţii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliană, solară sau hidro.

Solicitanții eligibili sunt:

  • Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
  • Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
  • Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitatile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societatile cu capital de stat) ,
  • Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora,  definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,
  • Instituţiile de învăţământ superior de stat,
  • Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
  • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 Pentru detalii, consultați ghidul solicitantului atașat.

Ghid-RES_Autoconsum_RES_FM_Institutii publice rev_01.11.2023