ministerul-energiei-ghidul-solicitantului-investitii-modernizare-retea-termoficare

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Energiei a publicat ghidul solicitantului privind sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare
Adaugat la data 11 ianuarie 2024

​Ministerul Energiei a publicat ghidul solicitantului privind sprijinirea investiţiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare.

Finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare vizează:

 • proiecte de investiții în infrastructura energetică, în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare

Principalele rezultate așteptate sunt:

  1. Modernizarea/reabilitarea rețelei termice inteligente,
  2. Creșterea securității furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi,
  3. Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activități economice noi, precum și dezvoltarea infrastructurii energetice termice naționale la standarde europene aplicabile în domeniu,
  4. Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și/sau distribuție a energiei termice, prin optimizarea rețelelor de distribuție/transport a/al agentului termic, precum și prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare și localizare a pierderilor,
  5. Utilizarea rațională a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor,
  6. Minimizarea impactului negativ asupra mediului,
  7. Reducerea costurilor de mentenanță a rețelelor de transport și/sau distribuție a energiei termice.
  8. Digitalizarea rețelelor de transport și/sau distribuție energie termică prin colectarea și întreținerea tuturor datelor necesare modelarii tehnice și geo-referențiale ale elementelor de rețea. Aceasta contribuie fundamental la implementarea conceptului de rețea inteligenta de transport și/sau distribuție energie termică, creșterea capacității de integrare a unor noi forme de producție/consum și facilitarea unor noi modele de afaceri și structuri de piață.

Solicitanții eligibili sunt:

 • Unități administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 și urm. din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport şi distribuție/care dețin sistemul de distribuție și transport pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B),
 • Operatori de transport și/sau distribuție a energiei termice definiți conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B).

În cazul în care rețelele de transport și/sau distribuție sunt în proprietatea statului, potențialii beneficiari sunt persoanele juridice concesionari ai rețelelor şi titulari ai licenței  de transport și/sau distribuție şi care au dreptul de a le moderniza/reabilita.

 

Apelurile se deschid începând cu 01.02.2024, ora 12.00.

Pentru detalii ⬇️

Ghidul solicitantului rețele termoficare + Anexe