ministerul-energiei-consultare-publica-ghidul-solicitantului-termoficare

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Energiei: ghidul privind sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, în consultare publică
Adaugat la data 14 septembrie 2023

​Ministerul Energiei a lansat în consultare publică ghidul solicitantului privind Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, din cadrul Programului cheie 5: „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”, aferent Fondului pentru Modernizare.

Vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiective:

  • economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului;
  • creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și/sau distribuție a energiei termice, prin optimizarea rețelelor de distribuție/transport a agentului termic, precum şi prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor.

 

Beneficiari eligibili:

  • Unități administrativ-teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport şi distribuție/care dețin sistemul de distribuție și transport pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B)​
  • ​Operatori de transport și/sau distribuție a energiei termice definiți conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B)

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.

 

Forma consultativă_Ghidul solicitantului_retele de termoficare + Anexe_format editabil