ministerul-energiei-apel-proiecte-eficientizare-consum-energie-operatori-economici

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Energiei va lansa un nou apel de proiecte pentru Componenta C.6 – Energie – Măsura de Investiții I.5 din PNRR
Adaugat la data 13 octombrie 2023

Ministerul Energiei va lansa un nou apel de proiecte pentru Componenta C.6 – Energie – Măsura de Investiții I.5 din PNRR- Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

„Condițiile de participare și regulile din schema de ajutor de stat vor fi aduse la cunoștința publicului și entităților interesate de îndată ce vor fi agreate cu Comisia Europeană în procesul de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență”, se arată în comunicatul oficial.

 

Investițiile finanțate în cadrul acestei măsuri vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește:

  • reducerea consumului de energie (energie electrică și termică, resurse energetice) de către
  • beneficiari;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), raportate la economiile de energie realizate ca
  • urmare a implementării investiției;
  • reducerea intensității energetice a activității beneficiarilor;
  • dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici;
  • susținerea financiară a serviciilor energetice furnizate de operatorii economici de specialitate;
  • stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice;
  • o economie mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie a mediului şi pe îmbunătăţirea calităţii acestuia.

Anunt ME relansare I.5