ministerul-energiei-anunt-apel-proiecte-investitii-capacitati-producere-energie-regenerabila-eoliana-solara

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Energiei: anunț privind apelul de proiecte - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară
Adaugat la data 9 octombrie 2023

Ministerul Energiei a publicat un anunț privind apelul de proiecte - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, finanțat prin PNRR, în cadrul Componentei 6 - Energie, măsura de investiții I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.

Potrivit documentului, solicitanții finanțării vor întreprinde toate demersurile pentru a obține toate documentele necesare încheierii contractului de finanțare, pentru situația în care vor ajunge în acestă etapă, astfel încât, de la data primirii notificării în vederea contractării, într-un termen care nu poate depăși 10 zile, să trimită toate documentele minim obligatorii, dacă acestea nu mai sunt în perioada de valabilitate, sau nu au fost depuse odată cu oferta.

Pentru detalii ⬇

Ministerul Energiei _Anunț _ apel proiecte_PNRR - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară

SCHEMĂ de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate