microgranturi-granturi-sectorul-agroalimentar

 Catalog-Item Reuse

Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru
Adaugat la data 12 mai 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru”, Acțiunea 4.1.2 – Sprijin pentru capital de lucru, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 672/09.05.2022.

În cadrul acestui ghid se vor finanța două proiecte, astfel:

1) În cadrul proiectului cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se acordă finanțare pentru acordarea de sprijin beneficiarilor finali a ajutorului de stat sub formă microgranturi - grant direct (sumă forfetară în valoare de 5.000 euro/beneficiar).

2) În cadrul proiectului cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în parteneriat cu Agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) se vor finanța două operațiuni, după cum urmează:

  • Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare proiecte (inclusiv pentru implementarea schemei de ajutor de stat);

  • Granturi pentru capital de lucru - sumă forfetară sau sumă reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019. 


Ghidul solicitantului - Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar - acest ghid se adresează MADR în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură , respectiv Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în parteneriat cu Agențiile pentru IMM​


Cererile pentru contractarea de finanțări vor fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte ce vor fi lansate de MADR pentru microgranturi, respectiv de MAT pentru granturi pentru capital de lucru, prin intermediul platformei IMM Recover.

Pentru fermieri și antreprenori din sectorul agroalimentar, informațiile relevante se regăsesc în OUG 61/2022 , privind privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

OUG nr. 61/2022  

UPDATE ​

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat, vineri, 13 mai, în consultare publică proiectul de procedură de implementare a măsurii „Granturi pentru capitalde lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”​

Conform proiectului de procedură de implementare, beneficiarii vor putea folosi ajutoarele financiare pentru susținerea unor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020, care fac referire, spre exemplu, la stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restante față de furnizori, chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența, achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale și de obiecte de inventar, cumpărarea de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii și cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

​Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Bugetul alocat este în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro fonduri externe nerambursabile și 100.774.600 euro de la bugetul de stat.​

Proiect - Procedură de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”​​​


Sursa informației: MIPE și MAT