metodologie-costuri-modernizare-drumuri

 Catalog-Item Reuse

Metodologia de stabilire a costurilor medii pe kilometru de investiție aferentă sM 4.3a este în consultare publică
Adaugat la data 16 iulie 2021

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat Metodologia de stabilire a costurilor medii pe kilometru de investiție aferentă sM 4.3a – varianta consultativă.

„Stabilirea unor costuri de referință pentru investițiile de înființare sau de modernizare a drumurilor de exploatare agricolă a apărut din necesitatea încadrării costurilor investițiilor în limita unor costuri rezonabile de piață, condiție impusă de art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, respectiv de prevederile art. 8, alin 3, lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Deoarece la această dată în România nu există standarde de cost pentru investițiile de înființare sau de modernizare a drumurilor de exploatare agricolă, pentru stabilirea unor costuri medii pe km de drum s-a făcut o analiză statistică bazată pe costurile totale efectiv plătite ale proiectelor finalizate în cadrul PNDR pentru același tip de investiții", se arată în documentul supus consultării publice.

Documentul se află în consultare publică până în 23 iulie 2021. Puteți transmite eventualele propuneri pe adresa relatii.publice@ afir.info.

Metodologie_costuri_sM4.3