metodologie-actualizare-preturi-materiale-constructii

 Catalog-Item Reuse

Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică
Adaugat la data 3 ianuarie 2022

​Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 2050/30.12.2021.

Acest ordin modifică şi inlocuieşte metodologia aprobata prin Ordinul 1336/21.09.2021 şi pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.

Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.

Ordin nr 250 din 30.12.2021

Anexa 1.1 Centralizator financiar

Anexa 1.2 Centralizator materiale

Anexa 1.3 Centralizator financiar al situaţiilor de lucrări