men-a-publicat-un-ordin-privind-solicitarea-avizului-consultativ-al-consortiului-regional-necesar-investitiilor-din-cadrul-por-in-invatamantul-profesional-si-tehnic

 Catalog-Item Reuse

MEN a publicat un ordin privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional necesar investițiilor din cadrul POR în învățământul profesional și tehnic
Adaugat la data 8 ianuarie 2018

Ministerul Educației Naționale a publicat Ordinul nr. 5692/ 21.12.2017 privind solicitarea avizului consultativ al Consorțiului regional pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte pentru unități de învățământ profesional și tehnic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

În scopul obținerii avizului consultativ din partea Consorțiilor regionale, entitățile interesate vor transmite la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, instituția care asigură secretariatul Consorțiilor regionale, solicitarea de eliberare a avizului respectiv. Solicitarea se poate depune la secretariatul Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, situat în București, strada Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, sau se poate transmite prin fax la nr. 021.312.54.98 sau e-mail la adresa vet@tvet.ro.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită din timp solicitarea de obținere a avizului consultativ al Consorțiului regional ținând cont de faptul că în componența Consorțiului regional intră reprezentanți ai multor instituții din toate județele regiunii de dezvoltare, ceea ce presupune o perioadă suficientă de timp pentru consultarea acestora.

Pentru obținerea avizului consultativ se va respecta Procedura nr. VET 4071/ 29.12.2017 pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorțiilor regionale pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.


Ordinul MEN privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin POR - POR/10/2017
Procedură pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorțiilor regionale pentru solicitanții care doresc depunerea de proiecte în cadrul POR 2014-2020