madr-cm-ps-pac-interventii-feadr

 Catalog-Item Reuse

MADR: intervențiile care vizează irigațiile, infrastructura rurală, pomicultura, procesarea produselor agricole și pomicole, zootehnia, instalarea tinerilor fermieri și formarea profesională, lansate în a doua jumătate a lunii octombrie
Adaugat la data 11 septembrie 2023

A doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 a fost cadrul în care s-au dezbătut 10 intervenții din FEADR în vederea aprobării alocărilor financiare propuse, a criteriilor și punctajelor de selecție, precum și a tuturor elementelor necesare în vederea lansării.

„Aceste intervenții, estimate a fi lansate în a doua jumătate a lunii octombrie, vizează irigațiile, infrastructura rurală, pomicultura, procesarea produselor agricole și pomicole, zootehnia, instalarea tinerilor fermieri și formarea profesională”, se arată într-un comunicat de presă al MADR.

Totodată, în urma consultărilor organizate cu asociațiile de profil, MADR a inițiat demersuri, potrivit prevederilor Uniunii Europene, pentru modificarea anumitor capitole sau a fișelor de intervenții ale Planului Strategic, pentru a asigura o mai bună implementare a acestuia.

Pentru detalii, consultați comunicatul de presă atașat.

 

CP_MADR-A doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC 2023-2027