măsură-CE-sprijin-fermieri-UE

 Catalog-Item Reuse

Măsură excepțională propusă de Comisia Europeană: Fermierii și IMM-urile selectate ar putea primi până la 15 000 EUR și, respectiv, 100 000 EUR
Adaugat la data 23 mai 2022

Comisia Europeană a propus o măsură excepțională finanțată din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru a permite statelor membre să plătească o sumă forfetară unică fermierilor și întreprinderilor agroalimentare afectate de creșteri semnificative ale costurilor de producție.

„După adoptarea măsurii de către colegiuitori, ea va permite statelor membre să decidă să utilizeze fonduri de până la 5 % din bugetul lor din cadrul FEADR pentru perioada 2021 – 2022 pentru a sprijini în mod direct veniturile fermierilor și IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării de produse agricole. Statele membre trebuie să direcționeze acest sprijin către beneficiarii care sunt cei mai afectați de criza actuală și care sunt implicați în economia circulară, în gestionarea nutrienților, în utilizarea eficientă a resurselor sau în metode de producție ecologice și nepericlitante pentru climă.

Măsura reprezintă un buget potențial de 1,4 miliarde EUR pentru întreaga UE.

Fermierii și IMM-urile selectate ar putea primi până la 15 000 EUR și, respectiv, 100 000 EUR. Plățile trebuie efectuate până la 15 octombrie 2023", se arată într-un comunicat de presă postat pe web site-ul Comisiei Europene.

 

CE_Comunicat de presă - Sprijin sporit pentru fermierii din UE acordat din fondurile de dezvoltare rurală​