lista-domenii-activitate-CAEN-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică -  lista domeniilor de activitate (clase CAEN) propuse ca eligibile, din cele aplicabile apelului 2.1.A  - Microîntreprinderi
Adaugat la data 14 noiembrie 2016

Având în vedere solicitarea venită din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, referitor la transmiterea listei domeniilor de activitate (clase CAEN) propuse ca eligibile, din cele aplicabile apelului 2.1.A  - Microîntreprinderi (conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 765/26.05.2016 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte  nr. POR/2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, cu modificările și completările ulterioare),

Vă supunem atenției lista acestor domenii așa cum este ea precizată în Ordinul MDRAP nr. 765/2016, cu rugămintea să ne transmiteți pe adresa office@itideltadunarii.com eventuale comentarii, propuneri, modificări în ceea ce privește lista actualizată pentru proiectele din teritoriul ITI Delta Dunării până pe 17.11.2016, ora 14:00.


2.1 A _Microintreprinderi - Listă domenii eligibile