lansare-sesiune-popam

 Catalog-Item Reuse

Lansare sesiune POPAM
Adaugat la data 25 noiembrie 2016

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, a lansat sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare pentru următoarele măsuri:

  • M II.3 Investiții productive în acvacultură - eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei
  • M II.4 Investiții productive în acvacultură - creșterea eficienței energetice, energie regnerabilă

Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc aici.​