lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghidurile-specifice-por-201766-1iti1-in-cadrul-axei-prioritare-6

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghidurile specifice POR 2017/6/6.1/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 6, Priorităţii de Investiţii 6.1 și POR 2017/7/7.1/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 7, Priorităţii de Investiţii 7.1
Adaugat la data 27 martie 2017

Au fost aprobate Ghidurile specifice POR aferente Axei Prioritare 6, Priorității de Investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” și Axei Prioritare 7, Priorității de Investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, dedicate Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul POR 2017/6/6.1/ITI/1: 24.04.2017 – 24.04.2018 ora 12:00.
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul POR 2017/7/7.1/ITI/1: 23.04.2017 – 23.10.2017 ora 12:00.

Mai multe detalii aici​

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/6/6.1/ITI/1 - apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 23.03.2017
Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/ITI/1 - apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 23.03.2017