lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghiduri-specifice-por-in-cadrul-axei-prioritare-8-prioritatii-de-investitii-8-1

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghiduri specifice POR în cadrul Axei Prioritare 8, Priorității de Investiții 8.1, Obiectivului Specific 8.3 – Grupuri vulnerabile: ”persoane cu dizabilități” și ”copii”.
Adaugat la data 6 iunie 2017

Au fost aprobate Ghidurile specifice POR aferente Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Priorității de Investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivului Specific 8.3 ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Cod apel pentru ITI Delta Dunării: P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilități și Cod apel pentru ITI Delta Dunării: POR/161/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilități: 01.07.2017, ora 00:00 – 31.12.2017, ora 24:00

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul POR/161/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale​: 03.07.2017, ora 12:00 – 03.01.2018, ora 12:00

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.​