lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghidul-specific-por-in-cadrul-axei-prioritare-8-prioritatii-de-investitii-8-1-obiectivului-specific-8-2

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghidul specific POR în cadrul Axei Prioritare 8, Priorității de Investiții 8.1, Obiectivului Specific 8.2
Adaugat la data 22 august 2017

A fost aprobat Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 8, „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Priorității de Investiții 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivului Specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență", Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Cod apel pentru ITI Delta Dunării: P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI.​

 Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul P.O.R./ 2017/ 8/8.1/8.2.B/1/ITI: 18.10.2017, ora 12:00 – 18.04.2018, ora 12:00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.​