lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghidul-specific-por-in-cadrul-axei-prioritare-5-prioritatii-de-investitii-5-1

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghidul specific POR în cadrul Axei Prioritare 5, Priorităţii de Investiţii 5.1
Adaugat la data 18 iulie 2017

A fost aprobat Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 5, „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Priorității de Investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Cod apel pentru ITI Delta Dunării: POR/2017/5/5.1/ITI/1.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul POR/2017/5/5.1/ITI/1: 27.07.2017, ora 10:00 – 27.11.2017, ora 10:00

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.​